Problem och lösningar på nätet

[Skolornas Matematiktävling]
[Nordiska matematiktävlingen]
[Internationella matematikolympiaden]
  

Du kan nå sidorna direkt under adresserna
http://www.math.chalmers.se/~sam/kvalyy.pdf,
http://www.math.chalmers.se/~sam/lkvalyy.pdf,
http://www.math.chalmers.se/~sam/finalyy.pdf och
http://www.math.chalmers.se/~sam/lfinalyy.pdf
där yy ligger mellan 61 och 87

Andra upplagan av Matematiktävlingar 1988-1998 är nu åter tillgänglig.
Den innehåller lösningar och problemtexter från
Skolornas Matematiktävling
och
Nordiska Matematiktävlingen
Sätt in 160:- på postgirokonto
40 77 60 - 8 Tävlingskommittén, Svenska Matematikersamfundet
skriv "Matematiktävlingar", namn och adress på talongen så kommer boken med posten.
Priset 160:- gäller vid betalning och leverans inom Sverige. Vid beställning från utlandet är priset 250 SEK eller 27 EUR. Kontakta Milagros Izquierdo Barrios miizq@mai.liu.se för IBAN-kod etc.

Sidstart
Nordiska matematiktävlingen
Internationella matematikolympiaden
  

Du kan nå sidorna direkt under adresserna
http://www.math.chalmers.se/~sam/nmc/yynord.pdf,
där yy ligger mellan 87 och 98

Andra upplagan av Matematiktävlingar 1988-1998 är nu åter tillgänglig.
Den innehåller lösningar och problemtexter från
Skolornas Matematiktävling
och
Nordiska Matematiktävlingen
Sätt in 160:- på postgirokonto
40 77 60 - 8 Tävlingskommittén, Svenska Matematikersamfundet
skriv "Matematiktävlingar", namn och adress på talongen så kommer boken med posten.
Priset 160:- gäller vid betalning och leverans inom Sverige. Vid beställning från utlandet är priset 250 SEK eller 27 EUR. Kontakta Milagros Izquierdo Barrios miizq@mai.liu.se för IBAN-kod etc..

Sidstart
Skolornas Matematiktävling
Internationella matematikolympiaden


  
Fullständiga lösningar finns för åren 1959 - 1972. För åren 1973 - 1999 ges endast referenser till artiklar i ELEMENTA. Sverige deltog första gången år 1967

Du kan nå sidorna direkt under adresserna
http://www.math.chalmers.se/~sam/imo/text/yydagx.pdf,
där yy ligger mellan 59 och 99 och x är 1 eller 2 och
http://www.math.chalmers.se/~sam/imo/solution/yysolx.pdf
där yy ligger mellan 59 och 72 och x är 1 eller 2 samt
http://www.math.chalmers.se/~sam/imo/solution/referenser.html
för åren 73 t.o.m. 99.

Sidstart
Skolornas Matematiktävling
Nordiska matematiktävlingen

Åke H Samuelsson sam@chalmers.se
Uppdaterad 15 jan 2010