Mats Martinsson

Seminarium till minne av

Mats Martinsson

&

Christina Nystedt

Christina Nystedt

Ett återkommande seminarium om kunskapsbildning och kommunikation i matematik.
12 juni 2006
13.15-15.00 Doris Gluck, Mathematics Coordinator for Friends School Haverford:
Teaching Elementary Mathematics: The big mathematical issues, the
difficult teaching issues
Bilder från seminariet
Plats:  Pascal, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tvärgata 3, Göteborg.
Abstract: Teachers of elementary students need to understand the big mathematical ideas which are involved in the mathematics they are expected to teach. This understanding leads to a major paradigm shift in what mathematics teachers teach in their classrooms and the manner in which
they enable students to learn. One task of those who are aiming to improve school mathematics
instruction is to help our teachers see and understand this big picture, and to help them convert this understanding into practical terms in the classroom. In this talk, I will focus on such efforts within my own range of experience, and I will connect this with the NCTM Standards.
4 juni 2004 13.15-13.20 Inledning.
13.20-14.05 Gudrun Brattström: "Feministiska banktjänstmän och begreppet sannolikhet".
14.05-14.30 Kaffe + fralla/bulle
14.30-16.00 Ference Marton, Ulla Runesson, Tuula Maunula och Angelika Kullberg:
"Matematik i klassrummet. En studie
av hur lärare försöker utveckla sin undervisning tillsammans,
med utgångspunkt i en teori om lärande."
6 juni 2003 9.00-9.05 Kort inledning
9.05-9.50 Sven-Eric Liedman: Finns det ett humanistiskt perspektiv på matematiken?
9.50-10.15 Kaffe + fralla/bulle
10.15-11.00 Ulf Persson: Det evidenta och det uppenbara
11.15-12.00 Inger Wistedt: Explorativt lärande