Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2005
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Aktuellt:
  • Omtentan finns nu här. (20/3)
  • Utdrag ur rättningsprotokoll. (13/5)
  • Omtenta läggs ut här 20 maj klockan 15.00.  (11/5)
  • Rättningsprotoll läggs ut här fredag 13 maj klockan 15.00.  (11/5)
  • Här finns hemtentan (22/4)
                                                                                                                  Samlade gamla nyheter
Blandat

Kurslitteratur, kan köpas vid introduktionsföreläsningen
  • Von Wright, Georg Henrik (2000): Vetenskapen och förnuftet, Bonnier
  • Liedman, Sven-Eric (2002): Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, Bonnier
  • Franke-Wikberg Sigbrit (1994): Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning , Studentlitteratur