Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2005
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt
Tider
Plats Titel och föreläsare
ons. 30 mars
kl. 10.00 -12.00
Malmstenssalen
Handelshögskolan
Kursintroduktion:
Kunskapen tar form

Samuel Bengmark, delkursansvarig
Bilder från föreläsningen
fre. 1 april
kl. 13.00 -15
Malmstenssalen Akademisk bildning och
professionell kompetens
i ett historiskt perspektiv

Lennart Svensson, professor sociologi
Bilder från föreläsningen.
mån. 4 april
kl. 09.00-11
Malmstenssalen Det Sköna, Det sanna, Det goda
- Om konst och kunskap

Björn Billing, forskare idé och lärdomshistoria
ons. 6 april
kl. 8.00-10
 
Malmstenssalen Kunskap, fantasi och minne
Sven-Eric Liedman, professor,  idé och lärdomshistoria

tor. 14 april
kl.10.00-12
Malmstenssalen Naturvetenskapen i praktiken
Lars-Johan Erkell,  docent,  zoofysiologi