INBJUDAN TILL UTVÄRDERINGSMÖTE LAU 160 dk 1

Plats: Fakultetsvåningen i Chalmersvillan, Gibraltargatan 1A, Salen en våning upp. ( Se pilen uppe till höger på kartan. )

Tid: Måndagen den 6 december, 12.30-16. Vi börjar med lunch som serveras kl 12.30. Om du önskar vegetariskt alternativ vänligen hör av dig till genom att skicka ett mail till: Samuel Bengmark

Inbjudna: 2 studenter per grupp, utsedda av studentgruppen samt representant från SLUG.

Mötet är en del i den utvärdering som skall ske av denna delkurs. Under slutet av delkurs två skall en utvärdering i form av djupintervjuer som gäller både delkurs ett och två utföras av UFL:s utvärderare Rolf Lander. Mötet den 6 december kommer att organiseras runt följande punkter:

 

Helhetsintryck
Information
Föreläsningar
Seminarier
Workshops

Litteratur
Examination

Övrigt


Det vore bra om ni i någon mån kunde försöka fånga upp era gruppkamraters tankar kring dessa punkter i relation till kursen . Om ni har något ytterligare ni vill ta upp får ni gärna höra av er till oss.

Om du inte har möjlighet att komma vore vi tacksamma om du hörde av dig till Samuel Bengmark


Mycket välkomna, hälsningar Samuel Bengmark