Kunskapen tar form. Delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen vårterminen 2005

Schema för grupp A2, seminarieledare Aadu Ott

v. 13

Onsdag 30 mars.  Kl. 10.00 - 12.00. Föreläsning nr 1. (F1) Kursintroduktion:

Kunskapen tar form. Samuel Bengmark.

Plats: Malmstenssalen, Handelshögskolan

 

Torsdag 31 mars. Kl 9.00 – 12.00. Seminarium nr 1: (S1)

Vad är kunskap?

Läs: Franke-Wikberg: Inledningen; Liedman: inledningen och kapitel 1; von Wright: kap 1

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

Workshop kl 14 – 16

Plats:

Ledare: Per Buhre

 

Fredag 1 april. Kl 13.00 – 15.00.  Föreläsning nr 2 (F2)

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

v. 14 VFU 3 dagar

Måndag 4 april. Kl 09.00 – 12.00.  Föreläsning nr 3. (F3). Det Sköna, Det sanna, Det Goda – Om konst & kunskap. Björn Billing

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

Tisdag 4 april. VFU nr 1

 

Onsdag 6 april  VFU nr 2

 

Workshop kl 15 – 17 ???? Flyttas!!!!

Plats:                                     

Ledare: Per Buhre

 

Torsdag 7 april. VFU nr 3

 

Fredag 8 april. Kl 13 – 15. Föreläsning nr 4. (F4). Kunskap, fantasi & minne.

Sven-Eric Liedman

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

v. 15 VFU 2 dagar

Måndag 11 april. Kl 9-12. Seminarium nr 2. (S2)

Bildning och utbildning

Läs: Franke-Wikberg: kap 1 & 2; Liedman: kap. 2; von Wright: kap. 4 och 5

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Tisdag 12 april VFU nr 4

 

Onsdag 13 april. Kl 9.00 -12.00.  Seminarium nr 3. (S3).

Praktisk och teoretisk kunskap

Läs: Franke-Wikberg: kap 3;  Liedman: kap. 3; von Wright: kap. 6 & 9

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Torsdag 14 april. Kl 10.00 – 12.00. Föreläsning nr 5. (F5). Naturvetenskapen i praktiken. Lars- Johan Erkell

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

Torsdag 14 april Kl. 15-17. Workshop

 

Fredag 15 april. VFU nr 5

 

v. 16

Måndag 18 april. Kl 9.00- 12.00.  Seminarium nr 4. (S4)

Vidgade perspektiv

Läs: Liedman, kap. 3, Franke-Wikberg, kap. 4; von Wright kap. 2 & 3

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Onsdag 20 april. Kl 9.00 – 12.00. Seminarium nr 5. (S5)

Kunskap och makt: kunskapens institutioner

Läs: Liedman, kap. 5. Franke-Wikberg, kap. 6; von Wright, kap. 7, 8, 11

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Torsdag 21 april, Kl 9.00 – 12.00. Seminarium nr 6. (S6)

Miljöproblem- kunskapsproblem?

Läs: Franke-Wikberg, kap. 5, von Wright kap. 10, Liedman, kap. 6

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Fredag 22 april. Kl 9.00 – 12.00. Seminarium nr 7 (S7)

Vetenskapen och Förnuftet

Läs: von Wright kap 11, 12, 13; Franke-Wikberg, kap. 6.

Plats: Pedagogen. Sal: B3 51

Hemtenta lämnas ut på eftermiddagen.

 

v. 17

Onsdag den 27 april. Kl 9.00 – 12.00. Seminarium 8. (S8).

Återkoppling till VFU.

Plats: Pedagogen, sal: B3 55

 

Fredag 29 april. Hemtenta lämnas in, senast kl 16.

Gärna via email: Aadu.Ott@ped.gu.se