GÖTEBORGS UNIVERSITET

Engelska institutionen

Marcus Nordlund

 

 

Kunskapen tar form

 

Delkurs 1 i LAU 160, VT05

 

Schema för grupp B5

 

 

 

30 mars, kl. 10 -12 Kursintroduktion: kunskapen tar form

Samuel Bengmark.

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

31 mars, kl. 13-16 Seminarium 1: Vad är kunskap?

Läs: Franke-Wikberg: Inledningen, Liedman, inledningen och kapitel 1.

Plats: D 326, Humanisten.

 

1 April, 13-15 Föreläsning: Akademisk bildning och professionell kompetens
i ett historiskt perspektiv

Lennart Svensson, professor sociologi

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

4 april, kl. 9-12 Föreläsning: Det goda, det sköna och det sanna. Om konst och kunskap.

Björn Billing, forskare idéhistoria.

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

4 april, kl. 13-16 Seminarium 2: Tvivel och okunnighet: Vad kan man veta?

Läs: Franke-Wikberg: inledningen, Liedman: inledningen, kapitel 1 och 2

Plats: D 404, Humanisten.

 

5 april, kl. 13-16 Seminarium 3: Praktisk och teoretisk kunskap

Läs: Liedman, kap. 2

Plats: D326, Humanisten.

 

6 april, kl. 8-10 Föreläsning: Kunskap, fantasi och minne.

Professor Sven-Eric Liedman, idéhistoria.

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

7 april kl. 14.30-17.00 Workshop 1
Workshopledare: Maria Palmqvist
Plats: Musikhögskolan, Artisten,
Orgelsalen B301 (Precis till höger efter entrédörrarna)

 

8 april, kl. 9-12 Seminarium 4: Människans kunskaper.

Läs: Liedman, kap. 3, Franke-Wikberg, kap. 3

Plats: C364, Humanisten

 

11 april, kl. 9-12 Seminarium 5: Kunskap och makt: kunskapens institutioner

Läs: Liedman, kap. 4 och 5. Franke-Wikberg, kap. 1 och 2.

Plats: D311, Engelska institutionen, Humanisten.

 

12 april, kl. 14.30-17.00 Workshop 2  
Workshopledare: Maria Palmqvist
Musikhögskolan, Artisten, A 502 
(uppför trappan vid entrén, ta vänster)

 

13 april, kl. 9-12 Seminarium 6: Bildning och genus

Läs: Liedman, s. 290-297, Franke-Wikberg, kap. 4.

Plats: D 311, Humanisten.

 

14 april, kl. 10.00-12 Föreläsning: Naturvetenskapen i praktiken

Docent Lars-Johan Erkell, zoofysiologi

Plats: Malmstenssalen, Handels.

 

15 april, kl. 13-16 Seminarium 7: Miljöproblem- kunskapsproblem?

Läs: Franke-Wikberg, kap. 5, von Wright (hela), Liedman, kap. 6.

Plats: C 361, Humanisten.

 

22 april. Hemtentamen läggs ut på kurshemsidan kl. 8.30.

 

26 april, kl. 13-16 Seminarium 8: Redovisning av VFU.

OBS! Preliminär tid, plats ej bokad ännu.  

 

29 april kl. 16 Hemtentamen lämnas in:

 

 

14 maj kl. 16 Hemtentamen lämnas tillbaka:

 

 

 

 

Litteratur:

Liedman, Sven-Eric, Ett oändligt äventyr

Franke-Wikberg, Sigbrit. Vetandets vägar

Von Wright, Georg Henrik, Vetenskapen och förnuftet