Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2005
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Schema
Seminarieledare Workshopledare
A1
Samuel Bengmark Göran Omneus
A2
Aadu Ott Per Buhre
A3
Björn Billing Per Buhre
A4 Tomas Nilson
Göran Omneus
A5
Kenneth Nyberg Göran Omneus
A6
Felix Larsson Per Buhre
B1
Filip Radovic Per Buhre
B2
Hans Werner Göran Omneus
B3
Jan Strid Per Buhre
B4
Laila Nielsen
Per Buhre
B5
Marcus Nordlund
Per Buhre
B6 Fredrik Sundqvist Per Buhre