Matematikintroduktion IT1, HT04


Kursansvarig: Samuel Bengmark

  Uppdateringar

17/9:
Resultaten från tentan är anslagna i källaren på Matematiskt centrum. Instruktioner för att komplettera för de som inte klarade tentan finns här. Jag kommer och delar ut tentorna i anslutning till någon föreläsning under lv 4 (ännu osäkert vilken föreläsning). Efter det kommer de att kunna avhämtas i mottagningsrummet på Matematiskt centrum under vardagar 12:30-13:00.

2/6:
Hemsidan för Matematik del A finns här.
  Kursdokument
Kursens mål:
Kursens främsta mål är att lära eleverna grunderna i det matematiska språket som förberedelse inför matematik del A och senare matematikstudier. Dessutom repeteras en del algebraiska räkneregler och en del annat från gymnasiematematiken.
Relevans:
För att kunna läsa och förstå matematisk litteratur måste man behärska grunderna i det matematiska språket och det är en god idé att lära sig dessa redan från början.
Förkunskapskrav:
Inga förutom allmän behörighet.
  Litteratur och kursinnehåll

Johan Jonasson & Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, Studentlitteratur 2004. Kapitel 2 och avsnitten 3.1-3.5.
Boken kan köpas på DC och kommer också att användas i matematik del A.

R.Pettersson: Matematik, kort förberedande kurs för blivande teknologer, kapitel 1. Finns i PDF-format här.

  Program

Kursen består av 3 stycken föreläsningar på totalt 8 timmar samt 3 tillfällen för gruppövningar. Under gruppövningarna arbetar man tillsammans i faddergruppen på de rekommenderade övningarna. Detta arbetssätt med gruppövningar kommer att fortsätta även i senare matematikkurser så det blir även en introduktion till ett förmodligen nytt arbetssätt. Utöver dessa timmar kommer det också att vara en mattefredag inför tentan med hjälp från faddrarna.

  Schema för föreläsningarna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Tid Innehåll
Avsnitt
ons. 18/8 13-17 Föreläsning 1: Satslogik, mängder, funktioner. delar ur 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
fre.  20/8 8-10 Föreläsning 2: Funktioner, operatorer. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
ons. 25/8 8-10 Föreläsning 3: Operatorer, summor, repetition. 3.4, 3.5

  Schema för gruppövningarna

De rekommenderade övningarna är uppdelade i två typer. De av typ A är ganska enkla uppgifter för att testa förståelsen av begreppen, medan de av typ B kan vara lite svårare och ofta av lite mer teoretisk karaktär. Det rekommenderas att man i första hand arbetar med de av typ B under gruppövningarna och de av typ A kan man testa på egen hand.

Gör så många övningar ni hinner med, men det är alltid bättre att hoppa över övningar man inte hinner med och vara i fas med kursen. Sitt heller inte alltför länge med en uppgift. Man ska ge varje uppgift en rejäl chans, men inte mer än 30 minuter.

Utöver dessa övningar så finns det en gammal tenta att öva på nedan. Dessutom bör man arbeta igenom kapitel 1 i "Matematik, kort förberedande kurs för blivande teknologer" som innehåller repetition av viktiga algebraiska räkneregler man måste behärska.

Dag Tid A-uppgifter B-uppgifter
tors. 19/8 8-10 grupp A
10-12 grupp B
Kapitel 2: 1, 2, 10 Kapitel 2: 4, 5, 6, 8, 9
Kapitel 3: 2 Kapitel 3: 1
mån. 23/8 13-15 grupp A
15-17 grupp B
Kapitel 3: 3, 4, 8 Kapitel 3: 5, 7, 9, 10, 11, 12
tors. 26/8 8-10 grupp B
10-12 grupp A
Kapitel 3: 15, 19 Kapitel 3: 16
fre.    27/8 10-17 Mattefredag
 

Under Mattefredagen kommer era phaddrar att hjälpa er.


  Gamla tentor

Här är ett exempel från ett tidigare år på en tenta med lösningar. Observera att kursen är lite annorlunda i år då vi inte tar upp rekursiva funktioner som ingick tidigare.

  Tentamina

Här finns tesen och här finns lösningar.

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng och för betyget godkänt krävs minst 10 poäng. Dessutom kan man skaffa sig bonuspoäng inför tentamen i kursen matematik del A enligt regeln att varje hela 10 poäng över 10 poäng ger 1 bonuspoäng.

Rättade tentor återfås på Mottagningen för matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr 12.30-13.00.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

  Lärare

Föreläsningar: Samuel Bengmark, (tel. 5302).
Gruppövningar: Samuel Bengmark, (tel. 5302).


Denna sidas adress: http://www.math.chalmers.se/~samuel/kurser/Dintro/

Samuel Bengmark <samuel@math.chalmers.se>
Last modified: Sun Aug 14 17:02:14 MET DST 2004

Valid HTML 4.01!