Komplettering av tentamen för introduktionskursen i matematik

för Informationsteknikprogrammet 2004.

De som inte fick ihop 10 poäng på tentan ska för att bli godkända lämna in fullständiga lösningar på uppgifterna här. Dessa ska vara egenhändigt författade så att man kan förklara sina lösningar då man får frågor på dem. Om man vill bli godkänd på kursen under HT04 så måste de lämnas till undertecknad senast 26 november. De kan lämnas i postlådan utanför postrummet på Matematiskt Centrum. Glöm inte att skriva att det är jag som ska ha dem.


Samuel Bengmark<samuel at math.chalmers.se>