Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 150, Människan i världen 1,
höstterminen 2003
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Aktuellt:
  • Omtentan skall lämnas in senast 22/12 klockan 16.00, vilket är en måndag, och inte en fredag som det råkade stå på omtentan. (18/12)
  • Nu finns omtentan här. (15/12)
  • Tentaresultaten. I din grupp finn de fyra sista siffror i ditt personnummer. Vid 'Rest' (eller om du är osäker på ditt resultat) kontakta din seminarieledare. (8/12)
                                                                                                                  Samlade gamla nyheter
Blandat

Kurslitteratur, kan köpas vid introduktionsföreläsningen
  • Von Wright, Georg Henrik (2000): Vetenskapen och förnuftet, Bonnier
  • Liedman, Sven-Eric (2002): Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, Bonnier
  • Franke-Wikberg Sigbrit (1994): Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning , Studentlitteratur