Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 150, Människan i världen 1,
höstterminen 2003
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Tid Plats Titel och föreläsare
5 november
kl. 9.00-10.30 (CD)
kl.10.30-12(AB)
Wallenbergs-
salen
Kursintroduktion
Anki Dellnäs & Samuel Bengmark
Bilder från föreläsningen
7 november
kl.10.00-12  (CD)
kl. 13.00-15 (AB)
Wallenbergs-
salen
Akademisk bildning och professionell kompetens i ett historiskt perspektiv
  • Vad är ett universitet?
  • Vad betyder bildning?
  • Vad menas med professionell kompetens?
  • Hur blir lärare professionella?
Lennart Svensson, professor sociologi
Lennarts OH-bilder
11 november
kl. 10.00-12 (CD)
kl. 13.00-15 (AB)
GU Aulan
Språket som tecken för något
(axiom och nickskarv)
och tecken på något (bildning eller tuffhet)
Lars-Gunnar Andersson, professor modern svenska
14 november
kl. 10.00-12 (AB) 
kl. 13.00-15 (CD)
Wallenbergs-
salen
Kunskap, fantasi och minne

Sven-Eric Liedman, professor idéhistoria
21 november
kl. 10.00-12 (AB)
kl. 13.00-15 (CD)
Wallenbergs-
salen
Naturvetenskapen i praktiken

Lars-Johan Erkell,  docent zoofysiologi