Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 150, Människan i världen 1,
höstterminen 2003
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

"Inaktuellt":
 • Tentaresultaten. I din grupp finn de fyra sista siffror i ditt personnummer. Vid 'Rest' (eller om du är osäker på ditt resultat) kontakta din seminarieledare. (8/12)
 • Inbjudan till utvärderingsmöte 8/12 klockan 8.30-13 (24/11)
 • Nu finns hemtentan här. (21/11)
 • Tentan läggs ut här på fredag 21/11 kl. 8.30. (17/11)
 • Via seminarieledaren skall varje grupp anmäla två representanter till delkursutvärderingen måndag 8/12 kl. 8.30-12 i sammanträdesrummet Ljusvågen på konferenscentrum Wallenberg. Det bjuds på lunch kl.12-13, så man hinner till eftermiddagens föreläsning i Wallenbergssalen. (17/11)
 • Är du inte registrerad på kursen?Göra det hos din seminarieledare nästa gång(14/11)
 • Vetandets vägar har nu kommit in på Aniara på Linnégatan.  (13/11).
 • Ditt seminarieschema kan ha ändrats de senaste dagarna. Kolla in senast versionen.
 • Ta reda på var ditt första seminare hålls. Använd GUs karta nedan eller kontakta din seminarieledare.
 • Kurslitteraturen finns till försäljning i anslutning till introduktionsföreläsningen 5/11
 • Delkursstart 5 november.