Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
höstterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Aktuellt:
  • Omtentan. (15/12)
  • Här kommer omtentan läggas ut den 15 december. Svaren skall lämnas in senast 22 december.  (9/12)
  • Kompletteringar på hemtentan skall lämnas in senast 22 december. (9/12)
  • Rättningsprotokollet med alla grupper (7/12)
  • Här kommer hemtentan läggas ut på fredag 19/11 klockan 15.00. Hemtentor i papperform kommer också att delas ut i Malmstenssalen klockan 15.00, dvs efter eftermiddagsföreläsningen. ( 17/12 )
  • Information om utvärderingen 6 december. - lokal och dagordning. ( 17/11 )
  • Glöm inte att vi önskar att två studenter från varje seminariegrupp deltar i vår utvärdering den 6 december klockan 12.30-16.00. Ni bjuds på rejäl lunch. Anmäl er till er seminarieledare. ( 10/11)
                                                                                                                  Samlade gamla nyheter
Blandat

Kurslitteratur, kan köpas vid introduktionsföreläsningen (totalt knappt 400 kronor)
  • Von Wright, Georg Henrik (2000): Vetenskapen och förnuftet, Bonnier
  • Liedman, Sven-Eric (2002): Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, Bonnier
  • Franke-Wikberg Sigbrit (1994): Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning , Studentlitteratur