Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
höstterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt
Tider
Plats Titel och föreläsare
ons 3 november
AB kl. 8.30-10
CD kl.10.30-12
Malmstenssalen
Handelshögskolan
Kursintroduktion:
Kunskapen tar form

Samuel Bengmark, delkursansvarig
fre 5 november
CD kl.10.00-12
AB kl. 13.00-15
Malmstenssalen Akademisk bildning och
professionell kompetens
i ett historiskt perspektiv

Lennart Svensson, professor sociologi
tis 9 november
AB kl.10.00-12
CD kl. 13.15-15
Malmstenssalen Det Sköna, Det sanna, Det goda
- Om konst och kunskap

Björn Billing, forskare idé och lärdomshistoria
fre 12 november
CD kl.10.00-12
AB kl. 13.15-15
Malmstenssalen Naturvetenskapen i praktiken
Lars-Johan Erkell,  docent zoofysiologi
fre 19 november
AB kl.10.00-12
CD kl.13.00-15
Malmstenssalen Kunskap, fantasi och minne
Sven-Eric Liedman, professor idé och lärdomshistoria