Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
höstterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Schema
Seminarieledare Workshopledare
A1
Rune Romhed Per Buhre
A2
Samuel Bengmark Tobias Edvardson
A3
Henrik Friberg-Fernros Tobias Edvardson
A4 Silwa Cleasson Per Buhre
A5
Silwa Cleasson Per Buhre
A6
Filip Radovic Tobias Edvardson
B1
Filip Radovic Tobias Edvardson
B2
Gert Magnusson Göran Omneus
B3
Aadu Ott Per Buhre
B4
Celia Aijmer Lisa Nordström
B5
Jan Strid Per Buhre
B6
Ingemar Bohlin
Tobias Edvardson
B7
Jan Bärmark
Göran Omneus
C1
Celia Aijmer
Lisa Nordström
C2 MP
Kenneth Nyberg Göran Omneus
C3 MP
Fredrik Sundqvist Lisa Nordström
C4 MP
Tomas Nilson
Göran Omneus
C6
Hans Werner
Göran Omneus
C7
Susanne Dodillet
Marie Lundberg
D1
Susanne Dodillet
Marie Lundberg
D2
Hans Werner Göran Omneus
D3
Kenneth Nyberg Göran Omneus
D4
Tomas Nilson Göran Omneus
D5
Felix Larsson
Per Buhre
D6
Felix Larsson Per Buhre