Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Aktuellt:
 • Omtentan skall lämnas till din seminarieledare senast 18 maj klockan 16.00. (11/5)
 • Nu finns omhemtentan här. (11/5)
 • Rättningsprotokollet. Välj grupp på flikarna längst ner. Sök sedan efter de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. ( OBS info om grupp A4 saknas på grund av tekniska problem. Kommer inom kort. )  (3/5)
 • Inbjudan till utvärdering 3 maj. Grupper  A1, A4 och B6 saknar representanter. Hör av er till Samuel. (27/4)
 • Nu finns hemtentan här. (16/4)
 • Hemtentan kommer läggas ut här. (14/4)
 • Förra årets tentor: 21 november, 15 december. (14/4)
 • Eftersom det nu visat sig att i princip ingen använder de interaktiva delarna i den virtuella lärmiljön kommer vi fr o m idag att lägga all information även här ute på de offentliga webbsidorna för att på så sätt underlätta för den som inte vill, eller kan, logga in. (14/4)
                                                                                                                  Samlade gamla nyheter
Blandat

Kurslitteratur, kan köpas vid introduktionsföreläsningen
 • Von Wright, Georg Henrik (2000): Vetenskapen och förnuftet, Bonnier
 • Liedman, Sven-Eric (2002): Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, Bonnier
 • Franke-Wikberg Sigbrit (1994): Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning , Studentlitteratur