Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Tid Plats Titel och föreläsare
24 mars
kl.09.00-12
Wallenbergssalen Kursintroduktion:
Kunskapen tar form, Hållbart samhälle

Samuel Bengmark och Lennart Bornmalm
26 mars
kl.10.00-12 
Wallenbergssalen Akademisk bildning och professionell kompetens i ett historiskt perspektiv
Lennart Svensson, professor sociologi
2 april
kl.10.00-12
Wallenbergssalen
Språket som tecken för något
(axiom och nickskarv)
och tecken på något (bildning eller tuffhet)
Lars-Gunnar Andersson, professor modern svenska
8 april
kl.10.00-12 
Wallenbergssalen Kunskap, fantasi och minne

Sven-Eric Liedman, professor idéhistoria
16 april
kl.10.00-12
Wallenbergssalen Naturvetenskapen i praktiken

Lars-Johan Erkell,  docent zoofysiologi