Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

 
Seminarieledarna i Kunskapen tar form

Anki Dellnäs och Samuel Bengmark , anvariga för delkurs 1 Kunskapen tar form:

Göran Dave och Lennart Bornmalm, ansvariga för delkurs 2 Hållbart samhälle

Johan Boman, med övergripande ansvar för Lau160:

Maria Knutsson,
studievägledningGöteborgs universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Lärarutbildning
-------------------------------------------------
Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Box 460, 405 30 Göteborg, 
tel: 031-773 1000 (vx), fax: 031-773 4839
Last modified: Thu Sep 21 16:39:02 CEST 2003  Samuel Bengmark