Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004
Startsida
Föreläsningar Seminariegrupper Kontakt

Schema
Seminarieledare Workshopledare
A1
Petra Andersson
Per Buhre 
A2
Samuel Bengmark Gunilla Gårdfeldt
A3
Henrik Bogdan Gunilla Gårdfeldt
A4
Silwa Cleasson
Per Buhre
A5
Fredrik Engström Tobias Edvardson
A6
Lars-Johan Erkell
Tobias Edvardson
B1
Kaj Johansson Göran Omneaus
B2
Gert Magnusson
Göran Omneaus
B3
Tomas Nilson Göran Omneaus
B4
Kenneth Nyberg Göran Omneaus
B5
Mikael Svanberg
Per Buhre
B6
Jan Strid
Per Buhre