Inledning till algebraisk geometri, HT 00

  Sidans innehåll

  Schema för föreläsningar

Kursen inleddes med ett informationsmöte fredagen den 20 oktober, kl 10.15 i sal MD9. Kursen går tisdagar 10.00-11.45 i S 1 (med undantag av 14/11: S4) och torsdagar 15.15-17.00 i MD1 fr o m tisdag den 24 oktober. Torsdagtillfället består av en timme föreläsning och en timme övningar.

  Litteratur

Miles Reid, Undergraduate Algebraic Geometry. LMS Student Texts 12, Cambridge Univ. Press, 1988

Därtill eventuella stenciler, och övrigt material som delas ut i samband med kursen.

  Vad handlar kursen om?

Geometri handlar om kurvor och ytor och deras generaliseringar i högre dimensioner. De som kan beskrivas med polynomiella ekvationer studeras i algebraisk geometri. Vi tillåter koefficienter i en godtycklig kropp.

Kursen börjar med att med elementära medel studera andragrads och tredjegradskurvor i planet. På sådant sätt kommer man kanska långt. Men behövet av nya algebraiska hjälpmedel syns också, och de utvecklas därefter. Kursen avslutar med den fascinerande geometri på kubiska ytor.

Kursens innehåll

Andragradskurvor i planet, homogena och inhomogena koordinater, snittmultipliciteter, gruppstruktur på kubiska kurvor. Affina varieteter och Nollställensats, funktioner på varieteter. Birationell ekvivalens, tangentrum. De 27 linjerna på kubiska ytor.

  Regler

Kursen är en dokterandkurs, som även kan läsas som fördjupningskurs i grundutbildningen. Då krävs det utöver allmän behörighet normalt kunskaper svarande mot 40 poäng i matematik och godkänt prov på kursen MAN290 Algebraiska strukturer.

  Inlämningsuppgifter

Övningar från vecka 43

Övningar från vecka 44

Övningar från vecka 45

Övningar från vecka 46

Övningar från vecka 47

Övningar från vecka 48

Övningar från vecka 49

  Övrigt kursmaterial

En stencil om Bezouts sats och inflektionspunkter.

Ett bevis för Hilberts Nollställensats.


Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
Last modified: Mon Dec 4 16:52:01 MET 2000