Undervisning

S19: MMG720, Differential geometry

S18: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

S17: MMG720, Differential geometry

V16: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

V15: MMG720, Differentialgeometri

H14: LLMA60, Matematik för lärare

V14: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

V13: MMG720, Differentialgeometri

H12: LLMA60, Matematik för lärare

V12: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

H11: MVE016, Matematisk analys i en variabel I

V11: MMG720, Differentialgeometri

H10: MVE016, Matematisk analys i en variabel I

V10: LMA110, Geometri

V10: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

H09: MVE016, Matematisk analys i en variabel I

V09: LMA110, Geometri

V09: MMG720, Differentialgeometri

V08: LMA110, Geometri

V07: MAN500, Differentialgeometri

V07: LMA100, Geometri

H06: TMA965, Diskret Matematik

V06: LMA100, Geometri

V06: Doktorandkurs Algebraisk geometri (MAM650 Inledning till algebraisk geometri)

V06: MAN500, Differentialgeometri

V05: LMA100, Geometri och linjär algebra

V05: MAN500, Differentialgeometri

V04: LMA100, Geometri och linjär algebra

V04: MAN500, Differentialgeometri

H03: LMA100, Geometri och linjär algebra

V03: LMA100, Geometri och linjär algebra

V03: MAN500, Differentialgeometri

H02: LMA100, Geometri och linjär algebra

V02: MAN450, Logik och geometri

H01: MAL200, delkurs 4

V01: TMA381 Tillämpade diskreta strukturer
Kompendium

H00: Inledning till algebraisk geometri

H00: MAL420/600, fortsättningskurs analys

H99: MAL200, delkurs 4

H99: MAL400 Analys ,(5p)

V99: MAN 011 Aritmetik och algebra (10 p) , del 2

V99: TMA381 Tillämpade diskreta strukturerJan Stevens
12/12/2011