Miljö och Matematisk Modellering för TM

Kurshemsidan för vt 2012 finns här

MVE345

Lärare: Torbjörn Lundh (examinator, matematiska vetenskaper), Martin Nilsson-Jacobi (fysisk resursteoriinstitutionen för energi och miljö), Philip Gerlee (lektionsledare, matematiska vetenskaper och Cancercentrum på Sahlgrenska akademien).Kurslitteratur:
 


Environmental Modeling with Matlab, E. Holzbecher, finns som e-bok på biblioteket. Går även att köpa i svartvit via e-bokssiten för $ 26. Se även de medföljande m-filerna här. Delar av denna bok kommer att behandlas i kursen.

 pyttekVetenskapliga modeller, kompendium under utarbetande för denna kurs av Philip Gerlee och Torbjörn Lundh, distribueras torsdag 24 mars.Makten över klimatet, C. Azar

Dessutom kommer andra texter att distribueras.

Introduktion till ComsolNågra delar i kursen:

Modellteori och olika kulturer
Milljödiskussion

Examination

Nyhet: Läsanvisningar!

Veckoschema

 1. Intro. Strindberg, Back of the envelope, comsol, global warming, feed-back, tradgedy of the commons (presentera problemen), kommunikation för politiker. Mer frågor än svar. (T, P o M, FL52) 21/3
 2. Lektion (P, FL52) 23/3
 3. Vad är en modell? (Vetenskapliga modeller) (T, FL73) 24/3
 4. Hur bemöter vi klimatskeptiker? Seminarium kl 10-12 i universitetsaulan, Vasaparken. Presentation av boken  Den stora förnekelsen. Obs, anmäl er här!
 5. Styrkor och begränsningar hos enkla vs komplexa modeller. (Praktiknära, T, FL52) 28/3
 6. Lab 1 (datorsal MVF22, P) 30/3, poröst medium geometriexempel
 7. Styrkor och begränsningar hos enkla vs komplexa modeller - snabbgenomgång av boken. (T, FL73) 31/3
 8. Styrkor och begränsningar hos enkla vs komplexa modeller. (Praktiknära, M, FL52) 4/4
 9. Lab 2 - kemiska koncentrationsfördelningar (diffusion, reaktioner, sönderfall, flöde) i olika geometrier - multifysik (datorsal MVF22, P) 6/4
 10. Musslor (linjära modeller) (M) (läs kap. 18 innan föreläsningen, FL73) 7/4
 11. Modellfilosofi, historia och olika modellkulturer (T och P - dialogföreläsning) 11 april (Vetenskapliga modeller, FL52) 11/4
 12. Lab 3: ett, två samt ladda ner dessa tre filer - matris, koordinater, data.  (MVF22, P) 13/4
 13. 14/4 reserv/egna studier 14/4
 14. Top-down, bottom-up (Var kommer en enkel modell ifrån?), hierarkier och övergångar. (M, FL52) 2/5
 15. Lab 4: (uppvärmningsdata: test, test2), uppgiften (data: DNA_mutation ),  (datorsal MVF22, P) 4/5
 16. Feed-back (M, FL73) 5/5
 17. Ickelinjaritet, tidsserier, kaos, fraktaler, Lorenz (T, FL52) 9 maj (kap. 19)
 18. Lektion/datalab (FL64, P)11/5. Om möjligt ta med egen laptop med Comsol/matlab på.
 19. Agentbaserad, spelteori, tradegy of the commons (M, FL73), 12/5
 20. Lektion/datalab, en Mathematica simulering, en annan av Jacob L. (P, FL64), 18 maj. Om möjligt ta med egen laptop med Comsol/matlab på.  Testtenta. Testtentadata till uppgift 1.
 21. Gästföreläsning av Christian Azar (miljö) + diskussion (T o M, FL73) 19 maj
 22. Munta 25 maj, rum L3024 (samtalsrum) i MV-huset 8.00-16.00
 23. Datortenta fredag 27 maj kl 14-18, V-huset, salarna VÖ23 och VÖ13 (sprid ut er så bra det går). Lösningsförslag.
 24. Ommunta eftermiddagen torsdag 18 augusti - registrera dig genom mail till Torbjörn senast 11 augusti. Samma lokal som ordinarie muntan, L3024, kl. 14.00.
 25. Omtenta onsdag 24 augusti 8.00-12.00 i MVF22. Obs, obligatorisk anmälan till Torbjörn.
 


Kursutvärderare: Emma och Edvin