Läsanvisningar

Miljö och matematisk modellering, MVE345, vt 2011

 

Kompendiet: Vetenskapliga modeller (Gerlee, Lundh)
– läs allt (noga)

Brevidläsningsboken: Makten över klimatet (Azar)
 – läs allt

Bok: Environmental modeling (Holzbecher):
Notera att de avsnitt som inte anges kan antingen ses som kursiva, eller sådant som ni ändå redan kan, som tex matlabbandet etc.