Kleindagarna, 17-19 juni

Är du gymnasielärare i matematik som vill hitta nya sätt att ta upp modern matematik i undervisningen?

Kleinbilder


Från och med höstterminen 2011 kommer nya programplaner att gälla för matematikundervisningen på gymnasiet. I och med detta kommer vissa områden att få större omfång som: talteori, kombinatorik, geometri, modellering och datorlösningar av differentialekvationer.

Det är just dessa fem områden som kommer att behandlas i en serie workshops tillsammans med forskare och lärare på universitet. Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation.

För vart och ett av de fem områdena ges en inledande föreläsning av en expert. Sedan kommer vi i mindre grupper, universitets- och gymnasielärare blandat, att diskutera hur man
skulle kunna ta ett av de beskrivna begreppen eller exemplen och sätta in det i en lektion för en gymnasieklass. Dessa förslag presenteras och diskuteras sedan gemensamt. Utfallet kommer i efterhand att testas på gymnasieklass och dokumenteras för att spridas till fler som en slags Learning Studies.

Det är också meningen att de inledande föreläsningarna ska publiceras i form av sk vinje
tter på engelska i det internationella Kleinprojektet, som startades 2008 precis hundra år efter publiceringen av Felix Kleins klassiska bok ”Elementär matematik sett från en högre ståndpunkt”.

Vi hoppas att de lärare som blir antagna till Kleindagarna kommer att verka som inspiratörer och sprida dessa idéer vidare på hemmaplan och samtidigt skaffa sig ett nätverk med de andra kursdeltagarna. Slutligen ser vi också fram emot att universitetslärarna som deltar i detta projekt får lära sig mycket om gymnasieundervisning i matematik.
Kleindagarna är helt kostnadsfritt för deltagarna inklusive mat och bostad. Det enda som
du själv, eller din skola, får stå för är resorna till och från Institut Mittag Leffler i Djursholm utanför Stockholm.Program för Kleindagarna på institut Mittag-Leffler 17-19 juni, 2011

 

Tid

Aktivitet

Ansvarig

8.45 fredag 17 juni

Kleindagarna öppnas

Bill Barton (Auckland)/Mikael/Torbjörn

9.00

Geometriföreläsning

Jana Madjarova

9.45

Kaffe

Marie-Louise Koskull

10.00

Geometri-workshop

Jana Madjarova/Tanja Bergkvist

11.00

Sammanfattning och redovisning

Tanja Bergkvist + Roger Willför

12.00

Lunch

Marie-Louise Koskull

14.00

Kombinatorikföreläsning

Axel Hultman

15.00

Kombinatorik-workshop

Axel Hultman/Samuel Bengmark

16.00

Kaffe

Marie-Louise Koskull

16.15-17.00

Sammanfattning

Samuel Bengmark + Elisabeth Samuelsson

17.30-18.00

Learning Study

Angelika Kullberg

19.00

Middag

Villa Pauli

 

Tid

Aktivitet

Ansvarig

9.00 lördag 18 juni

Differentialkvationsföreläsning (användande gratis programvara)

Torbjörn Lundh

9.45

Kaffe

Marie-Louise Koskull

10.00

Diffekvations-workshop

Torbjörn Lundh/Ola Helenius

11.00

Sammanfattning och redovisning

Ola Helenius + Torbjörn Jansson

12.00

Lunch

Marie-Louise Koskull

14.00

Talteoriföreläsning

Torsten Ekedahl

15.00

Talteori-workshop

Torsten Ekedahl/Kerstin Pettersson

16.00

Kaffe

Marie-Louise Koskull

16.15-17.00

Sammanfattning

Kerstin Pettersson + Anny Markussen

17.30-18.00

Rundvandring på IML

Mikael Passare

19.00

Middag, grillat på IML

Magnus Fontes, Samuel Bengmark

 

Tid

Aktivitet

Ansvarig

9.00 söndag 19 juni

Modelleringsföreläsning

Magnus Fontes

9.45

Kaffe

Marie-Louise Koskull

10.00

Modellerings-workshop

Magnus Fontes/Christer Bergsten

11.00

Sammanfattning och redovisning

Christer Bergsten + Peter Berggren

12.00

Lunch

Marie-Louise Koskull

14.00-15.00

Sammanfattning och avslutning

Mikael Passare, Torbjörn LundhFör mer information, kontakta Mikael Passare, Torbjörn Lundh eller Samuel Bengmark.

Kleindagarna arrangeras av SKM och Nationalkommittén för matematik (under Kungliga Vetenskapsakademien), Mattebron och Institut Mittag Leffler.

Arrangorer