Thomas Weibull


Undervisning (allt i lärarutbildningen vid GU)

Varje termin

LNM110 Matematik i barnens värld

LMN120 Matematik för lärare, tidigare åldrar - MVs del

LMN120 Matematik för lärare, tidigare åldrar - Kursportalsida

Hösttermin

LMA210 Matematik för lärare 2, Linjär algebra

Vårtermin

MMGL32 Matematik för lärare 3b, Flervariabelanalys


Gymnasiekurs vid Lerums gymnasium 2007/08 och 2008/09 avsedd att bättre förbereda för högskolestudier.


Inför den lärarutbildning som infördes 2001 (25 okt 00)


Ansvarsförhållanden
Last modified: Tue Mar 9, 2010