Bernt Wennberg

Email: wennbergchalmers.se
Telefon: +46 (0) 31 772 5326
Adress: Matematiska vetenskaper, Chalmers, SE41296 Göteborg
Karta: till Matematiska vetenskaper och till mitt kontor
WWW: Matematiska vetenskaper
            Chalmers ,
            Naturvetenskaplig fakultet - GU
This web page in English .

Undervisning - Teaching

Grundutbildning 2010-2011 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system MMA421
Enligt Nationalencyklopedin är ett dynamiskt system en "matematisk term för långtidsuppträdandet för lösningar till ordinära differentialekvationer", men den här kursen handlar också om system där tiden är diskret.

Forskning - Research

Mitt avhandlingsarbete handlade om gaskinetik, och en stor del av min forskning efter disputationen har också hanldat om det. Under senare år har jag också arbetat med matematiska modeller hämtade från biologi och medicin, "biomatematik" om man så vill. De två områdena finns noggrannare beskrivna i länkarna nedan.

De flesta av mina uppsatser finns listade i Chalmers Publication Library.

Gaskinetik
Kinetic theory of gases
Gaskinetik handlar om att beskriva gaser som ett system av partiklar som lyder Newtons lagar - men med en statistisk besrkrivning, för i praktiken går det inte att följa rörelsen för enskilda molekyler.
Kinetikgruppen vid Matematiska vetenskaper arbetar med både matematisk teori och tillämpningar.
Det finns också en populärvetenskaplig beskrivning
Under hösten 2010 ges en kurs i gaskinetik. Information finns på kursens websida
Biomatematik
Mathematics of biology and medicine
Göteborg Centre for Theoretical Biology

Quantitativ biology
Arbetar med systembiologi, mest med jäst.

CMR , The Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Reserach