Aktuella meddelanden
 
Examinator och föreläsare
 
Kurslitteratur

Preliminärt program för föreläsningarna
.....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     
     

....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     


Rekomenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
   
   
   
   
   
   
   
   

....
Dag
  Uppgifter
   
   
   
   
   
   

Datorlaborationer och övningar med MatlabReferenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen .....
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning ....
Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen) .......


Examination
Tentamen består av .....
För godkänt resultat på kursen krävs.....
Tentamina
Tentamen äger rum .....
Vid tentamen är ....
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor