MATEMATIK
Chalmers

Preliminär tidsplan
Envariabelanalys V, del B och Envariabelanalys Vx

Undervisningen är upplagd som lektionsundervisning i storgrupp.
Föreläsning och demonstrationsräkning blandas fritt.

Under räkneövningarna förekommer normalt ingen demonstrationsräkning. Den snålt tilltagna övningstiden måste användas för handledning på i första hand fyrgruppsnivå.
För att alla skall få samma möjlighet till hjälp är vandring mellan övningsgrupperna inte tillåten.


Hänvisningarna nedan syftar på kapitel/avsnitt i boken av Jan Petersson. Vissa kursavsnitt kan till större eller mindre del studeras i boken av Persson-Böiers. Hänvisningarna till den boken skrivs inom parentes.

Avsnitten om
Kurvor på parameterform och Polära koordinater
Kapitel 8, sidorna 8.01-8.09, 8.19-8.21, (P.B. 7.4)
behandlas inte under föreläsningar eller demonstrationer. Varje teknolog ansvarar själv för att detta material instuderas och övas. Givetvis besvaras frågor om kapitel 8 under räkneövningarna.
Lämpliga träningsuppgifter från kapitel 8:
1, 2, 4, 5, 7a, b, 8a, c, 9, 10a, b, c, e, 30, 31a, 32, 33.

 Vecka  Ämnesområde Avsnitt 
1 Komplexa tal och algebraiska ekvationer. 7.1-7.10
(P.B. App. A samt sid. 25-29.)
2 Allmänt om differentialekvationer.
Linjära differentialekvationer av 1:a ordningen.
Separabla differentialekvationer.
Några ekvationer som kan återföras till ovanstående typer. 
9.1-9.3, 9.5-9.6
(P.B. 8.1-8.4, 8.9)
3 Linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter och system av sådana ekvationer. 10.1-10.5, 10.9
(P.B. 8.5-8.8)
4 Taylor och Maclaurias formler. 11.1-11.8
(P.B. 9.1-9.6)
5 Numerisk lösning av differentialekvationer.
Serier.
9.7-9.8, 9.10
12.1-12.7. (P.B. 2.5.4)
6 Serier.
Steg- och impulsfunktioner.
 Se ovan.
14.1-14.2
7 Reserv och repetition.  


Övningsuppgifter för vecka 1
Förslag till övningsuppgifter ur Övningar till Analys i en variabel

Appendix A
1, 2b, c, e, g, 3, 4b, c, e, 5b, 6, 7, 9, 10, 11, 12d, f, g, 14, 15, 18a, b, c, d, 19d, e, 20c, 21c, 22, 24, 28, 31, 32, 34, 37, 38b (två sätt), 40, 41b, c, 42, 44, 48, 49, 51, 52.

Övningsuppgifter för vecka 2
är tagna ur boken av Jan Petersson

OBS ! Utnyttja i studierna de uppgifter med lösningar som finns i röda övningsboken och som anvisas inom parentes nedan.

(Röda 8: 1, 4, 7, 11)
J.P. 9: 1a, c, d, f, 5a, c, d, f, h, 6a, b, c, d, 13, 16, 11
(Röda 8: 21, 22, 30)
J.P. 9: 18a, d, e, g, i, k, 19a, c, 20, 21, 24, 25, 27
(Röda 8: 65)
J.P. 9: 28a. f. 29a. 30a, 34, 39a, f.


Övningsuppgifter för vecka 3
är tagna ur boken av Jan Petersson

Utnyttja i studierna de uppgifter med lösningar som fins i röda övningsboken och som anvisas inom parentes nedan.

(Röda 8: 34)
J.P. 9: 9a
(Röda 8: 38)
J.P. 10: 1c, b, 2a, d, e, 3a, e, 4, 5, 8, 9d
(Röda 8: 47, 48, 50, 52, (55), 62)
J.P. 10: 11, 12a, c, d, 13, 14e, g, 15b, 16a, b, 17j, o, 20, 25d, e, i, 18a.

Övningsuppgifter för vecka 4

Övningsuppgifter för vecka 5

Övningsuppgifter för vecka 6

Övningsuppgifter för vecka 7

Document last modified 2001-01-31 by Elisabeth Eriksson