IMGU logo

Industrimatematik vid
Göteborgs universitet
 
Programmet är vilande från och med ht 2004
och inga nyantagningar kommer att ske.

Matematiskt Centrum


Sidan uppdaterad 2004-05-19 av Thomas Ericsson

e-post: thomas@math.chalmers.se
www:    http://www.math.chalmers.se/~thomas