Introduktionskurs K+Kf+Bt, ht 2002, vecka 1, vecka 2

KKA030/40, 1.0 poäng - kursinfo

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen finns att tillg\aa\, fr\aa n denna web-sida.

Föreläsare och examinator:
Kenneth Eriksson
tel: 772 3515, 0520-72977 (hem), 0703-958488
kenneth@math.chalmers.se
www.math.chalmers.se/~kenneth
Matematiskt Centrum, Villa Aseco, Eklandagatan 80.

Studio:
Axel Målqvist
tel: 772 5400, 031-812597
axel@math.chalmers.se
www.math.chalmers.se/~axel
Matematiskt Centrum, Villa Aseco, Eklandagatan 80.

Kurslitteratur:
Eriksson m.fl., Applied Mathematics: Body & Soul (AMB&S), distribueras vid kursstart.
Pärt-Enander &Sjöberg, Användarhandledning till Matlab 5, Uppsala Universitet, 1998 (PE-S), Cremona.
För räknestugeverksamheten: Math intro program postscript  pdf

Programvara:
MATLAB. Finns på Chalmers datorer och, förhoppningsvis, snart också på din egen PC! Låna via CTH's bibliotek.

Projekt:
Redovisas (muntligt) vecka 1 (eller tidigt vecka 2) i period 1 inför övriga grupper.
Sign(ed) up

Examination:
Ingår i examinationen av TMA195 Analys och linjär algebra, del A.

Översiktlig plan:

v 1
What is mathematics (AMB&S ch 1) and Introduction to modelling (ch 3),
Natural numbers and integers (ch 5) and Matematical induction (ch 6), Lecture 1 (ps), Lecure 1 (pdf)
Intro to Matlab, Lecture 2 (ps), Lecure 2 (pdf)
Rational numbers (ch 7),
Pythagoras and Euclid (AMB&S ch 8), Lecture 3 (ps), Lecure 3 (pdf)
v 2
Matlab vector arithmetic,
Matlab if-statements and loops,
Matlab scripts and elementary graphics,
Project work.

Detaljerad veckoplanering: vecka 1, vecka 2

Länkar:
Facit till bokenMatematisk ordlista

/Kenneth


Last modified: Mon Sep 2 16:04:41 MET DST 2002