MATLAB INTRO I

================

Kalkyl:

>> 7+9

>> 3*2

>> 2(3+4)

>> 2+3*4

>> (2+3)*4

>> 2^3

>> 21/7

>> ans*2

>> 3,14

>> 3.14

>> pi

>> 2/3

>> format long

>> 2/3

>> pi

>> round(ans)

>> ceil(3.1)

>> floor(3.1)

>> help

>> help ops

>> helpwin

>> helpdesk

Övning:

1. Beräkna summan av produkten av 3 och 4 och skillnaden mellan 9 och 3

2. Beräkna m.h.a. 2^j talen 10010000 och 1111111111 i bas-2 systemet?

3. Hur skrivs pi avrundat till 3 decimaler? Hint: avrunda 1000*pi

=================

Variabler:

>> a=3

>> b=5; (vilken effekt har ett avslutande ; ?)

>> b

>> c=a+2*b;

>> c=c+1

>> c=a*d;

>> basen=3

>> hojden=5

>> arean=basen*hojden/2

>> a_minus_b=a-b

>> who

>> clear

>> who

==================

Vektorer/listor:

>> v=[4 1 7 5]

>> v(3)

>> v(3)=8

>> v(5)

>> w=[1 2 3 4]

>> v+w

>> v-w

>> v+1

>> 2*w

>> w/4

>> sum(w)

>> v*w

>> v.*w

>> w.^2

>> [v w]

>> ans'

>> u=1:4

>> u=0:2:10

>> u=0:3:9

>> u=0:3:10

>> u=0:.2:.6

>> u(2:3)

>> help linspace

>> linspace(0,1,6)

Övning:

1. Definiera en a-prislista på veckotidning, bio, cd samt en motsvarande antalslista för ditt årsbehov av dessa saker. Beräkna med hjälp av dessa en lista över årskostnaden för de tre varuslagen samt den sammanlagda kostnaden.

2. Testa huruvida 1+2+3+..+N ~= N^2/2 och 1+2^2+3^2+..+N^2 ~= N^3/3. Hint: definiera först x=1:N och använd sum. Vad kan avses med ~= här?

======================

Matrices:

>> m=[1 2 3; 4 5 6]

>> m(2,1)

>> m(1,3)

>> m(1,3)=7

>> v

>> w

>> [v;w]

>> v'

>> ans(3)

>> w'

>> [v' w']

>> ans'

>> [v';w']

>> who

>> help save

>> save junc

>> clear

>> who

>> load junc

>> who

>> quit