Beräkningsmatematik, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV040 Tillämpad matematik K, 2002-03, 3.0 poäng

Allt kursmaterial och information distribueras via kursens web-sida.

Föreläsare och examinator: Stig Larsson

Övningsledare:
a Må 13-15 KS11, Alexander Herbertsson
b Ti 8-10 KS62, Alexander Herbertsson
c Ti 8-10 KS63, Fredrik Bengzon

Lärare i datorstudio:
KD1 Stig Larsson
KD2 Fredrik Bengzon

Kurslitteratur:
S. Larsson, Dynamiskt system. Stabilitet. (K) (postscript)
S. Larsson, 95. Egenvärdesproblemet. (postscript)
S. Larsson, 90. Linearization. Jacobi matrix. Newton's method. (postscript)
S. Larsson, 91. Linearization and stability. (postscript)
J. Petersson, Fourieranalys. (F) (säljes på DC, 175 kr)

Datorstudiouppgifter:

Tankreaktorn 1 (postscript)
Tankreaktorn 2 (postscript)
Tankreaktorn 3 (postscript)
Tankreaktorn 4 (postscript)
Tankreaktorn 5 (postscript)

Övingstentamen

Programvara: MATLAB. Finns på K's studentsystem.

Examination:
Skriftlig tentamen: max 50 poäng. Betyg: 3 (20-29 p), 4 (30-39 p), 5 (40-50 p). Kalkylator ej tillåten. Det förekommer inga inlämningsuppgifter under kursen. De viktiga tillämpade övningarna i datorstudio kommer att examineras genom att en del av tentamensuppgifterna kommer att vara direkt relaterade till dessa. Det är alltså viktigt att genomföra och föra goda anteckningar från datorstudioövningarna för att ha goda chanser till ett bra tentamensresultat. (Teknologer som vill tentera den gamla kursen TMA681 Tillämpad matematik K kommer att få en särskild skrivning. Samma tid och plats.)

Tentamen: lördag 24/5 fm V (omtentamen: onsdag 27/8 em V)

Jämförelse mellan gamla och nya kursen.

Preliminär plan för undervisningen: Kursen definieras av nedanstående grovplanering. Mer detaljerad veckoplanering fås om genom att klicka på respektive vecka.

v 1
Introduktion.
Egenvärdesproblemet.
Dynamiskt system, stabilitet K.
v 2
Dynamiskt system, stabilitet K.
v 3
Laplacetransformen, F kap 2
v 4
(MTS dagar må-tis.)
Minsta kvadratmetoden.
påsk
v 5
(Första maj torsdag.)
Fourierserien, F kap 3
v 6
Fourierserien, F kap 3
Fouriertransformen, F kap 4
v 7
Fouriertransformen, F kap 4
Variabelseparation, F kap 5, 7
v 8
Variabelseparation, F kap 5, 7
Tentamen: lördag 24/5 fm V (omtentamen: onsdag 27/8 em V)

Last modified: Mon May 26 11:35:38 MEST 2003