Beräkningsmatematik, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

ALA-A diagnostiskt prov 1 Kf Bt, 2004-09-10

Detta är ett diagnostiskt prov på matlabkunskap. Det kommer inte att påverka ditt betyg på kursen utan det avser att ge oss lärare information om hur vi lyckats med undervisningen och ge dig information om hur du ligger till och vad vi kräver av dig. Den som blir underkänd idag behöver inte göra något nytt prov utan får ta på sitt eget ansvar att (med lärarnas hjälp) komma ikapp.

Skriv en funktion bigger(v, a) som räknar hur många av talen i vektorn v som är större än talet a. Använd en loop och ett villkor (conditional). Kom ihåg att dokumentera vad funktionen gör.

Exempel på hur funktionen ska bete sig:

>> bigger([1, 2, 3], 4)

ans =

0

>> bigger([1, 2, 3], 2)

ans =

1

>> bigger([-18, -5, 8, -5, -5, 32], -5)

ans =

2

>> help bigger

bigger(v, a)

This function counts how many of the numbers in the vector v that are bigger than a.

Lycka till!