Project 9: reaction kinetics and differential equations

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Inledning.

Projekten finns här.

Arbeta i grupper om högst 4 personer. Fri gruppindelning.

Börja med att läsa Inledning och Reaction kinetics. Välj sedan ett projekt från listan här. För varje projekt finns en problembeskrivning och en katalog "matlab". Programmen i matlab-katalogen är inte helt pålitliga och får bara användas som ledning om du kör fast. Du måste alltså skriva dina egna program. Redovisa i en skriftlig rapport, högst 4 personer per rapport.
Rapporten lämnas till Stig Larsson, Matematiskt centrum.
Deadline: 13 december, 2004.

Väl godkänd rapport ger 2 bonuspoäng vid tentamen i december 2004 och efterföljande två omtentamina.

Projekten skrevs av Ludvig Lizana 2002.

/stig


Last modified: Mon Nov 17 19:21:53 MET 2003