Hem | Organisation | Utbildning | Forskning | Resurser | Aktuellt | Internt


Blanketter

Blanketter för personalärenden finns på webben i pdf-format både på Chalmers och Göteborgs universitet (hela listan för Chalmers, hela listan för Göteborgs universitet).

Matematiska vetenskaper har egna blanketter för bl a resefinansiering, adressändring och lönesättning forskarstuderande. Dessa blanketter måste skrivas ut innan de kan fyllas i.

Chalmersanställd personal registrerar fr o m 1 jan 2004 reseräkningar och vissa lönehändelser själva (markerade med rött i listan nedan). Detta görs i personalsystemet Primula och reseräkningsystemet Tur och Retur.

Chalmers Göteborgs universitet Handläggare
Adressändring* Adressändring Marie Kühn
Anställningsunderlag Anställningsunderlag (längre)
Förordnande (kortare anställn)
Camilla N/Marianne R B
Anställningsintyg
(Migrationsverkets blankett)
Anställningsintyg
(Migrationsverkets blankett)
Camilla N/Marianne R B
Ansökan om uppehållstillstånd
(Migrationsverkets blankettsida)
Ansökan om uppehållstillstånd
(Migrationsverkets blankettsida)
Camilla N/Marianne R B
Antagning till forskarutbildning Antagning till forskarutbildning Marie K/Marianne R B

Arbetserbjudande
(On-line blankett AMS)

Arbetserbjudande
(On-line blankett AMS)
Camilla N/Marianne R B
Arvode Arvode Camilla N/Marianne R B
Ersättning läkarvård/läkemedel Ersättning läkarvård/läkemedel Nat.fak.kansliet (GU)
Friskvårdsersättning Friskvårdsersättning Löne- och reseräkningsservice (CTH)
Nat.fak.kansliet (GU)
Föräldraledighet Föräldraledighet Camilla N/Marianne R B
Kvittningsmedgivande   Löne- och reseräkningsservice
Ledighetsansökan Ledighetsansökan Camilla N/Marianne R B (GU)
Lönejustering   Camilla N/Marianne R B
Lönesättning för forskarstuderande   Marie Kühn/Marianne R B
Rekvisition av kontantförskott Reseförskott Löne- och reseräkningsservice (CTH)
Nat.fak.kansliet (GU)
Resefinansiering SV ENG Resefinansiering SV ENG Marie Kühn/Marianne R B
Reseräkning Reseräkning Camilla Nygren (GU)
Semester** Semester ** Camilla N/Marianne R B (GU)
SINK Särskild inkomstskatt utomlands bosatta SINK Särskild inkomstskatt utomlands bosatta Camilla N/Marianne R B
Sjukdom Sjukdom Camilla N/Marianne R B (GU)
Stipendium, anhållan Stipendium, anhållan Camilla N/Marianne R B
Stipendium, ansökan   Camilla N/Marianne R B
Uppsägning Uppsägning Camilla N/Marianne R B
Övertid/mertid Övertid/mertid Marianne Rosander Bäckström

* Adressändring rapporteras i personalsystemet Primula av den anställde och även med en blankett som lämnas till Marie Kühn.

** Teknisk-administrativ personal rapporterar själva semester i personalsystemet Primula.
Semester för lärare/forskare/doktorander anses varje år uttagen under tiden juni-augusti. Detta innebär att semesteransökan ej behöver göras, utan respektive enhet gör en gemensam semesteruttagsrapportering för dessa personalkategorier i augusti varje år. (Den som önskar få sin semester uttagsrapporterad på annat sätt ombedes kontakta personalansvarig på respektive enhet.)


Ansvarig för sidan: Camilla Nygren
Senast uppdaterad: 12 april 2006