Samlingslistor för e-post


Administration/Bibliotek/Vaktmästeri

 
Ansvarig
Administratörer inklusive bibliotek och vaktmästeri
Marie Kühn
Bibliotekarierna
Karin Ljungklint
Vaktmästarna
Jovan Pankovski 
Studieexpeditionen, Chalmers
Jeanette Montell
Studieexpeditionen, Göteborgs universitet
Jeanette Montell

Forskare/Lärare/Doktorander

Matematik:   Ansvarig
Består av de fem följande listorna nedan samt admin
Tommy Gustafsson
mattekollegiet Alla som tillhör kollegiet på matematik
Marie Kühn, Tommy Gustafsson
mattedokt Doktoranderna i matematik
Marie Kühn
math-guest Matematiks gästforskare
Jeanette Montell
matte-extern Till matematik "närstående" forskare och lärare
Tommy Gustafsson, Jana Madjarova
amanuenser Amanuenser
Jana Madjarova

Matematisk Statistik: Ansvarig
Består av de fyra följande listorna nedan samt admin Tommy Gustafsson
matstatkollegiet Alla som tillhör kollegiet på matematisk statistik Marianne R B,  Tommy Norberg
matstatdokt Doktoranderna i matematisk statistik Marianne Rosander Bäckström
mathstat-guest Matematisk statistiks gäster Jeanette Montell
matstat-extern Till matematisk statistik "närstående" forskare och lärare Tommy Norberg, Marianne R B

Övriga listor

    Ansvarig
mv-alla Alla anställda på MV samt gäster och extern-listorna Tommy Gustafsson
mv-kollegiet Alla som tillhör kollegiet på  MV Tommy Gustafsson
mv-dokt Doktoranderna på MV Tommy Gustafsson
veckoblad e-post till veckobladet Setta Aspström
     


Ansvarig för sidan: Tommy Gustafsson
Senast uppdaterad:  22-may-06