Allmänt 
På denna sida läggs material ut som antingen presenterats pä lärarmöten eller framtagits i samband med lärarmöten.  
Framtiden får utvisa om det finns behov av att även lägga annat material här.
Lärarmöten 

Teachers meeting March 15 2024

Teachers meeting March 17 2023

Teachers meeting March 15 2022

Teachers meeting June 1 2021

Teachers meeting October 29 2020

Teachers meeting October 28 2019

Teachers meeting November 1 2018

Lärarmötet 14 mars 2018

Lärarmötet 24 oktober 2017

Lärarmötet 13 mars 2017

Lärarmötet 27 oktober 2016

Övrigt