Matematiska vetenskaper

Tentor i oktober-omtentamensperioden, 2020-2021
Lördag 11 september
kl 12.00-13:00 Bara om det blir på campus
SB TMV225 Inledande matematik M1 (Intro-dugga) Klas Modin - 3530
moklas@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
8/9 före kl 13
-
SB TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 (Intro-dugga) Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
8/9 före kl 13
-
Lördag 25 september
förmiddag
SB TMA970 Inledande matmatisk analys F1/TM1 (övningstenta)
kl 8.30-10.30
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
22/9 före kl 13
-
SB TMA044 Flervaraiabelanalys E2 (deltenta)
kl 8.30-11.30
Daniel Persson - 3174
danper@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
22/9 före kl 13
-
SB MMG100 Elementär talteori GU
Sommaren 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
22/9 före kl 13
Deadline LADOK: 15/10
Fredag 8 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2021
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE255 Flervariabelanalys och partiella differentialevaktioner M1
Våren 2021
Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
M MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2021
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
Fredag 8 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE545 Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2021
 Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
M TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
Våren 2021
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE635
(TMS064)
Matematisk statistik TD1
Våren 2021 (Våren 2020)
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE615 Matematisk analys i flera variabler Z1
Våren 2021
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE380 Models for understanding MPLOL/KPLOL - Datatenta
Våren 2021
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
5/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
Lördag 9 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MVE645 Programmering och numeriska beräkningar med Python MI1
Våren 2021
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
M MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1
Våren 2020
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB TMA672
(TMA671)
Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2021 (Våren 2019)
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
Lördag 9 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MVE022 Linjär algebra I1
Våren 2021
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB MVE302 Sannolikhets och statistik TM1
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
M MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10
SB TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
 studieadm
6/10 före kl 13
Deadline LADOK: 29/10