Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 2, 2020-2021
Lördag 5 december
förmiddag (kl 8.30-11.30)
Distans MVE172 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/12
Fredag 8 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet  Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/1
Lördag 9 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del A, Dugga
Hösten 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/1
Distans MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/1
Distans MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/1
Måndag 11 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 1/2
Tisdag 12 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LKT325 Matematisk statistik KI2 Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
    Deadline LADOK: 2/2
Distans LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2 Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
    Deadline LADOK: 2/2
Distans MMG700 Analytiska funktioner GU Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
    Deadline LADOK: 2/2
Tisdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1,2/MPDSC1,2/GU Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
    Deadline LADOK: 2/2
Onsdag 13 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV137 Matematisk analys i en variabel E1/MT1   Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
    Deadline LADOK: 3/2
Distans MVE017 Matematisk analys i en variabel I1   Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
    Deadline LADOK: 3/2
Onsdag 13 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 3/2
Torsdag 14 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1 Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Distans TMA690 Partiella differentialekvationer F3   Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Distans MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Torsdag 14 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
             
             
             
             
Torsdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE570
MVE580
Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Linjär algebra och differentialekvationer
MI1/MEI1
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Distans TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/ GU Datavetenskapligt program Jonathan Nilsson - 5348
jonathn@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Distans TMV151 Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer M1 Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 4/2
Fredag 15 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
    Deadline LADOK: 5/2
Distans MVE640 Matematik TB distans, del B Tommy Gustafsson - 5306
tommyg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans TMV139 Matematisk analys i en variabel Z1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2  
Distans MVE630 Matematisk analys i en och flera variabler TD1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU Staffan Nilsson - 3566
staffan@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Fredag 15 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
Inlämnad till MV:s
12/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Thomas/Linnea?
Deadline LADOK: 5/2
Distans TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1 Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans TMV200 Diskret matematik IT1/E3 Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans TMA521
MMA511
Large scale optimization ENM1,2/GU Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Lördag 16 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE525 Matematisk analys KI1   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2 David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Distans MMG200  Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet   Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Mats Andersson - 3571
matsa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 5/2
Måndag 15 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B (OBS! omtenta)
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
    Deadline LADOK: 8/3
Distans MVE640 Matematik TB distans, del B (OBS! omtenta)
Hösten 2020
Tommy Gustafsson - 5306
tommyg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 8/3