Referensgruppen för datoranvändare

Referensgruppen består av:
Dieter Larsen, MEDIC
Bo Johansson, prefekt
Tommy Gustafsson, IT-chef MV
Jan-Erik Andersson, avdelningsföreståndare Matematik
Christoffer Cromvik, doktorand Matematik
Erik Kristiansson, doktorand Matematisk statistik
Camilla Nygren, ekonomihandläggare

Minnesanteckningar från mötena finns här nedan.

14 juni 2004 8 nov 2005 21 nov 2005
19 jan 2006 9 feb 2006 2 mar 2006
6 apr 2006 5 maj 2006 9 juni 2006Ansvarig för sidan: Camilla Nygren
Senast uppdaterad: 30 november 2005
Till internsidan