Matematikprogrammet

Välkomstsida

Programmets uppläggning

Inriktning mot
   Finansmatematik
   Matematik
   Matematisk statistik 


Avdelningen för Matematik

Avdelningen för
Matematisk statistik

Göteborgs universitet

  Välkommen till matematikprogrammet!

Matematiken är kanske det mest effektiva hjälpmedel människan har för att förstå sin omvärld, ett språk för att beskriva verkligheten, en verktygslåda för problemlösning och en räknemaskin för att simulera och konstruera. Den är också en del av vårt kulturarv, nära besläktad med filosofi, konst och musik.

Matematik idag
Utvecklingen inom dataområdet har gjort det möjligt att idag utföra mer omfattande och realistiska beräkningar än någonsin tidigare. Detta har lett till att avancerade matematiska metoder nu används inte bara i traditionella tekniska sammanhang utan också i en rad nya situationer, till exempel då man utarbetar väderprognoser, utvärderar läkemedel, prissätter optioner, krypterar meddelanden eller studerar människans gener. Detta har ökat behovet av professionell matematikkompetens på arbetsmarknaden. Samtidigt är matematiken ett självständigt och mycket livaktigt forskningsområde som utvecklas i huvudsak oberoende av tillämpningarna. Erfarenheten visar dock att matematik som tas fram utan tanke på nyttan förr eller senare kommer till användning inom andra områden som fysik, kemi, biologi eller ekonomi.

Programmet
Matematikprogrammet har målsättningen att utbilda matematiker och matematiska statistiker för kvalificerat yrkesarbete inom näringsliv, industri och offentlig verksamhet, samt att ge en god grund för den som vill gå vidare med forskarstudier i matematik eller matematisk statistik. Programmet är det naturliga valet för dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller av dess många spännande tillämpningar.

Programmet har endast 30 utbildningsplatser och leder efter fyra år (160 poäng) till en filosofie magisterexamen i matematik eller matematisk statistik med många möjligheter till profilering, bland annat mot finansmatematik. Möjlighet finns också att efter tre år (120 poäng) avlägga en filosofie kandidatexamen. Formellt behörig att antas till programmet är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt minst betyget godkänd på gymnasiekurserna Matematik E och Fysik B. Gymnasiekurserna i matematik bör man dock behärska väl.


 Senast uppdaterad: 050616  Ansvarig för sidan: Ulla Dinger