Matematisk statistik CTH/GU

Matematisk statistik för K (TMA072), vt 2008

Kursplan

Preliminärt schema

Övningsuppgifter som beräknas under lektionstid eller hemma

Beskrivning av laborationen

Utdelat material

Formelbladet

Avsnitt av boken som ingår i tentan

Gamla tentor


Last modified: Wed Jan 9 08:54:06 MET 2002