Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Stockholm, 9-10 juni 2006


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger rum på Stockholms universitet, Kräftriket, hus 5, sal 14, fredag-lördag den 9-10 juni 2006.

Tema för mötet är matematik på gott och ont. Ett preliminärt program är följande, där vi lämnar som en övning åt läsaren att gissa vilka inslag som hör hemma under rubriken "på gott" (de flesta, kan vi avslöja) och vilka som hör till "på ont".

Fredag 9 juni
13.25-13.30 Välkomsthälsning
13.30-14.15 Johan Lönnroth, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kritik av den matematiska utopin [abstract]
14.30-15.15 Jean Bricmont, Université catholique de Louvain On the misuses and uses of mathematics [abstract]
15.15-15.45 Kaffe och kaka
15.45-16.30 Haynes Miller, Massachusetts Institute of Technology Vignettes from contemporary homotopy theory [abstract]
16.45-17.15 Mikael Passare, Stockholms universitet Presentation av 2006 års Wallenbergspristagare Mattias Jonssons arbete
17.15-17.25 Utdelning av Wallenbergspris
17.25-17.35 Prisutdelning, Matematiska insitutionens vid Stockholms universitet tävling för gymnasister om bästa matematiska text
18.30-... Middag på Värdshuset Kräftan
Lördag 10 juni
9.00-9.45 Michael Benedicks, KTH Om Abelpristagaren Lennart Carleson
9.45-10.15 Kaffe och fralla
10.15-11.15 Årsmötesförhandlingar [dagordning]
11.30-12.15 Pär Kurlberg, KTH Polynom som slumpmässiga avbildningar [abstract]

Någon föranmälan till mötet krävs inte, men den som önskar delta i middagen på fredagen bör anmäla detta (med angivande av eventuella dietrestriktioner) till lokale arrangören Julius Borcea senast torsdagen den 1 juni.

För ytterligare information, kontakta Julius Borcea eller Olle Häggström.


Last modified: Thu Nov 13 09:50:59 MET 2003