Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Uppsala, 1-2 december 2006


Svenska matematikersamfundets höstmöte äger rum fredag-lördag 1-2 december 2006 på Matematiska institutionen vid Uppsala universitet, och mer precis i Häggsalen, Ångströmslaboratoriet. (Karta 1, Karta 2)

Tema för mötet är juniora matematiker (precis som vid ett liknande arrangemang i Karlstad 2005 och ett i Göteborg 2003). Mötet har en huvudtalare, Andreas Strömbergsson (Uppsala universitet), som kommer att tala över ämnet Några samspel mellan talteori och dynamiska system. Övriga föredrag kommer att ges av juniora matematiker, där junior betyder att man antingen är doktorand eller har en doktorsexamen som är högst två år gammal.

Anmälningstiden för juniora bidrag gick ut den 3 november. Alla, oavsett ålder, är naturligtvis mycket välkomna att delta (utan eget föredrag).

Mötet påbörjas fredagen den 1 december kl 13.00, och pågår som längst till kl 13.30 på lördagen. Ett antal rum har reserverats på Hotel Uppsala (750 kr för enkelrum och 800 kr för dubbelrum, inklusive frukost och moms). Deltagare kan vända sig direkt till hotellet, tel 018 - 480 50 00, för bokning.

Hotell- och resekostnader förväntas betalas av deltagarnas respektive heminstitutioner.

Preliminärt program. Lokal se ovan.

Fredagen den 1 december
13.00-14.00 Andreas Strömbergsson, Uppsala Några samspel mellan talteori och dynamiska system [abstract]
14.05-14.30 Martin Hessler, Linköping Minimal perfekt matchning på bipartita grafer [abstract]
14.30-15.15 Fikarast
15.15-15.40 Erik Wahlén, Lund Rumsdynamik för solitära ytvågor över strömt vatten [abstract]
15.45-16.10 Marcus Warfheimer, Chalmers Kontaktprocessen i slumpmässigt uppdaterande miljö [abstract]
16.15-16.40 Daniel Ying, Linköping Begränsningen av unika p-gonala morfier på Riemannytor [abstract]
16.45-17.15 Medlemsmöte Svenska matematikersamfundet [Dagordning]
18.30- Middag
Lördagen den 2 december
09.30-09.55 Tanja Bergkvist, Stockholms universitet On roots of eigenpolynomials for exactly-solvable operators [abstract]
10.00-10.25 Andreas Rietz, Linköping Matematisk formulering av mekaniska friktionsproblem [abstract]
10.30-11.00 Fikarast
11.00-11.25 Mats Ehrnström, Lund En klass av semilineära ekvationer: positiva och radiella lösningar med föreskrivet asymptotiskt beteende [abstract]
11.30-11.55 Alexander Engström, KTH Topological combinatorics [abstract]
12.00-12.25 Mattias Sundén, Chalmers Brownian approximation in the Kac model [abstract]

För ytterligare information, kontakta Warwick Tucker (lokal arrangör). Informationen på denna webbsida kommer kontinuerligt att uppdateras.


Last modified: some time ago