Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Göteborg, 3-4 juni 2005


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger rum i Hörsalen, nedersta våningen i Matematiskt centrum, Chalmers, Eklandagatan 86 i Göteborg, fredag-lördag den 3-4 juni 2005.

Ett huvudtema för mötet är matematikutbildningsfrågor, men programmet bjuder även på andra inslag. Ett preliminärt program är följande.

Fredag 3 juni
13.15-14.00 Jan-Åke Larsson, Linköpings universitet Kvantmekanik och sannolikhetslära: likheter, skillnader och "motsägelser"
14.15-14.45 Anette Jahnke, Hvitfeldtska gymnasiet och NCM Gymnasiematematik 2007
14.45-15.15 Kaffe och kaka
15.15-16.00 Andrei Toom, Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien Word problems in Russia and America
16.15-16.45 Mikael Passare, Stockholms universitet Presentation av Wallenbergspristagare Hans Rullgård
16.45-17.15 Alexei Venkov, Aarhus universitet Presentation of Wallenberg prize winner Andreas Strömbergsson
17.15-17.30 Samfundets avgående ordförande Sten Kaijser delar ut årets Wallenbergspris
Lördag 4 juni
9.00-9.45 Lars Ingelstam, Linköpings universitet Matematikutbildning och the systems approach: Personliga reflexioner med en skiss till förändring
9.45-10.15 Kaffe och fralla
10.15-11.15 Årsmötesförhandlingar
11.30-12.15 Hans Thunberg, KTH Vet den ena handen vad den andra gör? Om matematikundervisning på gymnasium och högskola

För ytterligare information, kontakta Olle Häggström.
Last modified: Thu Nov 13 09:50:59 MET 2003