Slutreplik

Av Anders Flodström, Olle Häggström och Jan-Eric Sundgren.

Publicerad i Svenska Dagbladet, 22 juni 2005.

Repliken om gymnasiematematiken på SvD Brännpunkt den 19 juni av Jan Sydhoff och Cecilia Bergström från Skolverket reser fler frågetecken än den rätar ut: Varför skall vi anpassa Naturvetenskapsprogrammet (NV) efter önskemål hos elever som - med Sydhoffs och Bergströms ord - "vill inrikta sig mot andra områden än matematik, naturvetenskap och teknik"? Vad är i så fall vitsen med ett NV-program? Och gör vi verkligen klokt i att ständigt ge efter för elevers (fullt naturliga) önskemål om lättare och mer strömlinjeformade studier? Var skall detta i så fall sluta?


Last modified: Tue May 20 09:00:15 MET DST 2003