Angående Said Irandousts artikel i Chalmers Magasin 1/2005

Av Olle Häggström.

Anslagen här den 11 april 2005, men ej avsedd för ytterligare publicering.

Said Irandousts svar till mig i Chalmers Magasin 1/2005 är knappast ägnat att föra diskussionen framåt. Angående Matematikdelegationens betänkande skriver han att detta innehåller "4 huvudförslag [och] 18 delförslag med mer än 100 konkretiseringar", men visst vore det intressantare att diskutera förslagens innehåll snarare än deras antal och disposition i betänkandet?

Intrassantast i Irandousts inlägg, tycker jag är att han skriver ordet "alla" (som i "matematikkunskaper för ALLA") med stora bokstäver. Dessa versaler tar han till två gånger (rubriken oräknad), och visar därmed sin starka identifikation med den (pseudo-)egalitarianism som länge präglat svensk skolpolitik och som sedan åtminstone ett årtionde tillbaka drivits så långt att den motverkar sitt eget syfte.

Annars verkar Irandoust med sitt inlägg mest vara ute efter att komma med antydningar om att jag skulle vara ointresserad av undervisning och av att ge våra Chalmersstudenter en så bra utbildning som möjligt. Sådant trams känner jag inget behov av att bemöta.


Last modified: Tue May 20 09:00:15 MET DST 2003