Fourieranalys

Under 2006 föreläste jag två upplagor av kursen Fourieranalys i Lund, Matematik NF. Som kursmaterial, jämte ett kompendium av C. Bennewitz, skrev jag följande föreläsningsanteckningar.

Föreläsningsanteckningar i Fourieranalys

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion. Reell och komplex form. Formler för Fourierkoefficienter.
 2. Funktionsrummen L_1 och L_infty. Jämforelse mellan olika normer och konvergens. Faltning.
 3. Punktvis konvergens. Dirichletkärnan. Dinis sats. Riemann-Lebesgues lemma.
 4. Fourierkoefficienterna bestämmer funktionen entydigt nästan överallt. Approximativa enheter.
 5. Funktionsrummet L_2. Cauchy-Scharz olikhet. Jämforelse med L_1, L_infty. Ortogonal projektion.
 6. Parsevals formel. Bessels olikhet. Fullständighet. Cauchyföljder.
 7. Likformig konvergens för Fourierserien till en styckvis C^1 funktion. Gibbs fenomen. Sammanfattning av konvergensresultat.
 8. Vågekvationen. Variabelseparation. Stående vågor. Dirichlet- och Neumannproblemet.
 9. Värmeledningsekvationen. Blandade randvillkor.
 10. Laplaces ekvation på enhetsskivan. Periodiska randvillkor. Poissonkärnan.
 11. Fouriertransformen. Inversionsformeln. Dirichletkärnan.
 12. Plancherels sats: F är isometrisk och bijektiv på L_2. Faltning.
 13. Differential- och integralekvationer. Fouriertransformmetoden.