Aktuella meddelanden
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Lärare
Katarina Blom, mail blom(at)chalmers(dot)se
Jacques Huitfeldt, mail jacques(at)chalmers(dot)se

Kurslitteratur
Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan, Studentlitteratur.


Program
I höstas arbetade de flesta med materialet:
Matlab 1: Introduktion till Matlab 
Matlab 2: Matriser och vektorer i Matlab
Matlab 3: Funktioner och grafritning i Matlab
Matlab 4: Kontrollstrukturer i Matlab
De som har någon rest kvar, måste ta hand om det i denna kurs. Kontrollera i PingPong på aktiviteten Matlab_AT_HT14 om någon del saknas för er.

Laboration 1: Platonska kroppar med Matlab. Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
Laboration 2: Geometri i rummet med Matlab
Laboration 3: Parametriserade ytor i rummet med Matlab. Skriptfilen snaeckor som man gärna kan pröva

Datortider
Dag Datorsal
Innehåll
Torsdag 29/1 kl 13-15
VÖ13
Genomgång av laboration 1 och arbete med laborationen.
Torsdag 29/1 kl 15-17
  --
Eget arbete med laborationen.
Onsdag 4/2 kl 8-10
  --
Eget arbete med laborationen.
Måndag 9/2 kl 8-10 VÖ13
Genomgång av laboration 2 och arbete med laborationen.
Måndag 9/2 kl 10-12   --
Eget arbete med laborationen.
Måndag 23/2 kl 8-10
KD1
Genomgång av laboration 3 och arbete med laborationen.
Måndag 23/2 kl 10-12
  --
Eget arbete med laborationen.
Måndag 23/2 kl 13-15
  --
Eget arbete med laborationen.
Fredag 6/3 kl 8-12
  --
Eget arbete med laborationen.
Måndag 9/3 kl 8-10 VÖ13
Handledning och fortsatt arbete med laborationerna.
Måndag 9/3 kl 10-12   --
Eget arbete med laborationerna.

(Lp 4)


Måndag 23/3 kl 8-10 ???
Fortsatt arbete med laborationerna varvat med redovisning av färdigställda laborationer.
Måndag 23/3 kl 10-12   --
Eget arbete med laborationerna.
Måndag 30/3 kl 8-10 ??? Fortsatt arbete med laborationerna varvat med redovisning av färdigställda laborationer.
Måndag 30/3 kl 10-12   -- Eget arbete med laborationerna.

Måndag 4/5 kl 8-10 ??? Restredovisning.

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Examinationen består i två delar. Dels examination av det inledande matlabmaterialet. Det man inte blev godkänd på redan i läsperiod 1 måste göras i denna kurs.
Den senare utgörs av att samtliga uppgifter i laborationerna 1-3 skall göras och redovisas för handledare under schemalagd tid.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursutvärderare: